Felszámolás

A felszámolás olyan, nemperes eljárás, melynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők pénzükhöz jussanak.

Akkor indíthat felszámolási eljárást, ha 200.000 Ft tőkeösszeget meghaladó, lejárt és nem vitatott követelése van, amelynek megfizetésére az adóst törvényesen, írásban felszólította. A hitelező kérelmére az illetékes bíróság végzéssel rendeli el, és a végzéssel együtt felszámolót rendel ki. Ettől kezdve a felszámoló intézkedik a cég nevében és kutatja fel a cég összes vagyonát. A felszámoló nem csak a készpénzt és a bankszámla tartalmát osztja fel a hitelezők között, hanem elárverezi a cég összes ingatlanját és ingóságát is.
Előnyei:

  • Fizetési felszólításban a felszámolás megindításának kilátásba helyezése növeli a fizetési hajlandóságot.
  • A felszámolás kezdő időpontjában az adós valamennyi tartozása esedékessé válik.
  • Az ügyvezetői jogokat a felszámoló gyakorolja, aki a hitelezők érdekeiben jár el.
  • Az adóságokkal rendelkező cég jogutód nélkül, véglegesen megszűnik, így nem tud újabb adóságokat felhalmozni sem Ön, sem más hitelezők felé.
  • Ha a felszámolás során talált vagyon nem fedezi a követeléseket, akkor az ügyvezető és a tagok ellen pert lehet indítani, ha bizonyíthatóan hitelezőket megkárosító magatartást tanúsítottak (pl.: nem tették közzé a cég mérlegét, vagyonkimentést folytattak, stb)
  • A hitelezői kérelem beadásával kapcsolatos költségek az adósra terhelhetők. Azokat az adós – az eredeti tőkekövetelés, kamat és behajtási költségek összegén felül – köteles Önnek megtéríteni!

A felszámolási eljárás megindítása mellett, ha adósa felszámolás alá került, lehetősége van a felszámolásba bejelentkezni és ezzel a pénzéhez jutni.

A felszámolási eljárás indítása során az alábbi költségekkel kell számolnia.

Teljes munkadíj
Az ügyvédi díjat és minden egyéb (pl. adminisztrációs) díjat tartalmaz. Nincs több költség!
Teljes követelt összeg 3%-a

minimum 49.900 Ft

Bírósági illeték
Bíróságnak fizetendő illeték.

Jogi személyiséggel rendelkező adós esetén
80.000 Ft

Közzétételi költségtérítés
Államnak fizetendő illeték:
Cégközlönyben történő közzététel költségtérítése.
25.000 Ft
Nyilvántartásba vételi díj
Közvetlenül a Bíróságnak fizetendő.
Tőkekövetelés 1%-a

minimum 5.000 Ft
maximum 200.000 Ft

A felszámolásba bejelentkezés során az alábbi költségekkel kell számolnia.

Teljes munkadíj
Az ügyvédi díjat és minden egyéb (pl. adminisztrációs) díjat tartalmaz. Nincs több költség!
Teljes követelt összeg 3%-a

minimum 29.800 Ft

Nyilvántartásba vételi díj
Közvetlenül a Bíróságnak fizetendő.
Tőkekövetelés 1%-a

minimum 5.000 Ft
maximum 200.000 Ft

A tőkekövetelés a követelés azon része, mely nem tartalmazza a kamatokat és az egyéb költségeket.

A teljeskövetelés, a jogerős iratban meghatározott összeg.

Számolja ki a teljes költséget

Teljeskövetelés (kamatok és költségek nélkül):

  Ft